Úvodní informace

V konzultačním středisku Provozně ekonomické fakulty Hradec Králové lze studovat kombinované celoživotní vzdělávání bakalářského oboru Veřejná správa a regionální rozvoj a navazujících magisterských oborů Veřejná správa a regionální rozvoj i Podníkání a administrativa.

 

Uplatnění absolventů oboru Podnikání a administrativa:

Obor připravuje studenty pro povolání v podnikatelských činnostech. Zde uplatní své ekonomické a manažerské vzdělání. Budou se dobře orientovat v podmínkách tržního prostředí při správě a řízení všech typů podniků. Jsou připravování i pro práci v místní a regionální správě a administrativě.

 

Uplatnění absolventů oboru Veřejná správa a regionální rozvoj:

Studium oboru poskytuje absolventům velmi široké základy ekonomických, manažerských a společensko-vědních disciplin s důrazem na bezprostřední využití v praxi. Uplatní se v institucích místní, regionální i státní správy a mohou pracovat i v malých a středních podnicích soukromé sféry. Koncepce oboru vychází z aktuálních potřeb společnosti integrované do evropských struktur.

 

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Informace o poplatku za studium


Adresa

KSHK, Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové

Kontaktní osoby

PaedDr. Marie Peková
E-mail: majka.pekova@tiscali.cz
Tel.: +420 495 521 250
Tel.: +420 606 650 850

Studijní referentka PEF zajišťující administrativu tohoto střediska

Mgr. Alena Lakomá

E-mail:  lakoma@pef.czu.cz

 

Podrobnější informace naleznete v záložce STUDIUM.

Created by LINELABOX